نکات مهم همراهان بیمار

چند نکته مهم ویژه همراهان بیمار:

1- هزینه همراه برای بیماران تصادفی رایگان نیست.

2- کارت همراه به صورت روزانه صادر شده و صرفا برای همان تاریخ اعتبار دارد.

3- فرد همراه، الزاماً بایستی همگن و همجنس بیمار باشد.

4- مراعات شئونات اسلامی، اجتماعی و اخلاقی توسط فرد همراه در مدت حضور در بیمارستان الزامی بوده و در صورت مشاهده تخلف از ادامه حضور ایشان به عنوان همراه جلوگیری می گردد.

5- همراه داشتن کارت در طول مدت اقامت الزامی بوده و ناظرین بیمارستان نسبت به مشاهده و کنترل آن اقدام می نمایند.

6- در جهت حمایت از کودکان و اجرای استاندارد های بیمارستان های دوستدار کودک، هزینه همراه از مادرانی که در طول مدت بستری کودکان خود در کنار آنها هستند اخذ نمی گردد.

7- در صورت استفاده از تخت تاشو لازم است این تخت ها در مقابل در ورودی اتاق ها، جلوی کمد دارویی یا فوریت پزشکی قرار داده نشوند تا امکان رسیدگی سریع کادر درمانیبه بیماران درهنگام بروز موارداورژانسی فراهمآید.ضمناً اینتخت ها می بایست صبح ها قبل از شروع ویزیت پزشکان بسته شوند.

8- بیماران و همراهانشان لازم است از استفاده از لوازم صوتی و تصویری شخصی و یا تلویزیون بخش در ساعات استراحت خودداری نمایند.

9- با توجه به حجم بالای مراجعین به اورژانس، از همراهان انتظار می رود جهت ایجاد امکان رسیدگی هر چه سریعتر و مطلوب تر به بیماران از ورود به مجتمع اورژانس خودداری نموده و فقط با هماهنگی پرسنل انتظامات اورژانس یک نفر در کنار بیمار حضور داشته باشد تا خلل و وقفه ای در امر رسیدگی به بیماران ایجاد نشود.

.
منابع:
.https://hgolestan.ajums.ac.ir

error: Alert: Content is protected !!