بهداشت اعصاب و روان

برای مراقبت از سلامت روانی چه کاری می توان انجام داد؟

⇠ درباره احساسات خود صحبت کنید

⇠ ورزش کنید

⇠ تغذیه سالم داشته باشید

⇠ از مصرف نوشیدنی های الکلی بپرهیزید

⇠ با عزیزان و بستگان خود در ارتباط باشید

⇠ از درخواست کمک از دیگران خودداری نکنید

⇠ به خود استراحت دهید

⇠ فعالیت هایی در حرفه مورد علاقه خود داشته باشید

⇠ ظرفیت ها و توانمندی های خود را بپذیرید و توقع بیشتر نداشته باشید

⇠ دیگران را دوست داشته باشید و به آنها اهمیت دهید
.
منابع:
.http://www.salamatnews.com

error: Alert: Content is protected !!