انتخاب آزمایشگاه مناسب

• نکاتی که قبل از رفتن به آزمایشگاه باید رعایت کنید

برای رفتن به ازمایشگاه باید نکاتی را رعایت کنید لذا در زیر به دستور العمل انجام آزمایش های مهم و رایج در آزمایشگاه ها می پردازیم.

دستور العمل قند خون 2 ساعته به شرح زیر میباشد:

⇠ شب قبل از آزمایش حداقل 12-10 ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمایید.

⇠ پس از اینکه نمونه خون برای اندازه گیری قند خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خوردید را میل نمائید.

⇠ وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری دقیقا 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد.

⇠ حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.

⇠ قبل از انجام آزمایش(در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین 2 ساعت آمادگی اکیدا از مصرف دخانیات اجتناب کنید.

⇠ در طول آزمایش (در طی 2 ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری کنید.

⇠ آزمایش را حتما باید قبل از ساعت 10 صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر روز خودداری کنید.

⇠ در طی دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی(آب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمائید.

.

منابع:
.https://nabzema.com

error: Alert: Content is protected !!