اسامی داروها و کاربرد آنها

بهتر است که همه ما اطلاعات عمومی مان را درباره داروها بالا برده و حداقل اسم و کاربردشان را یاد بگیریم . در این قسمت ما چند داروی مهم و کاربرد ان را به طور خلاصه به شما معرفی می کنیم.

.

• اسامی داروها با الف و کاربرد داروها

+ آ.س.آ ==== رقیق کننده خون
+ آتورواستاتین ==== چربی خون
+ آتنولول ==== فشارخون
+ آزیترومایسین ==== آنتی بیوتیک
+ آسیکلوویر ==== ضدویروس
+ آکاربوز ==== قند خون
+ آلبندازول ==== ضد انگل
+ آلپرازولام ==== اعصاب
+ آلوپورینول ==== نقرس
+ آمانتادین ==== ضدویروس
+ آمپی سیلین ==== آنتی بیوتیک
+ آملودیپین ==== فشار خون
+ آموکسی سیلین ==== آنتی بیوتیک
+ آمی تریپتیلین ==== اعصاب
+ امینوفیلین ==== گشادکننده برونش
آمیودارون ==== ضد آریتمی قلبی
+ آمیکاسین ==== آنتی بیوتیک
+ آنتوم ==== چربی خون
+ ٱ.ر.س ==== اسهال
+ إچ دی ==== ضدبارداری
+ ارگوتامین ==== میگرن
+ اریترومایسین ==== آنتی بیوتیک
+ إزیتمایب ==== چربی خون
+ اسپیرونولاکتون ==== فشارخون
+ استازولامید ==== فشار
+ ٱفلوکساسین ==== آنتی بیوتیک
+ ٱگزازپام ==== اعصاب
+ اکسپکتورانت ==== خلط آور
+ ٱکسی بوتینین ==== مجاری ادرار
+ الانزاپین ==== اعصاب
+ انالاپریل ==== فشار
+ اندانسترون ==== ضد تهوع
+ ایبوپروفن ==== مسکن
+ ایندومتاسین ==== مسکن

.

• اسامی داروها با ب و کاربرد داروها

+ بکمپلکس ==== ویتامین
+ باکلوفن ==== شل کننده
+ بتامتازون ==== ضدالتهاب
+ بتاهیستین ==== سرگیجه
+ برم هگزین ==== خلط آور
+ بلادونا پی بی ==== گوارشی
+ بوسپیرون ==== اعصاب
+ بیزاکودیل ==== ملین
+ بکلومتازون ==== ضدالتهاب

.

• اسامی داروها با پ و کاربرد آنها

+ پانکراتین ==== معده
+ پرازوسین ==== فشارخون
+ پردنیزولون ==== ضدالتهاب
+ پرفنازین ==== اعصاب
+ پرمترین ==== شپش و گال
+ پروپرانولول ==== فشار و تپش قلب
+ پرومتازین ==== آلرژی
+ پسودوافدرین ==== ضداحتقان
+ پلانتاژل ==== اسهال
+ پیروکسیکام ==== مسکن
+ پیراستام ==== اعصاب و محرک مغز
+ پریمیدون ==== تشنج

.

• اسامی داروها با ت و کاربرد داروها

+ تامسولوسین ==== پروستات
+ تاموکسیفن ==== هورمونی
+ تتراسایکلین ==== آنتی بیوتیک
+ تتراکایین ==== بی حس کننده موضعی
+ ترازودون ==== اعصاب
+ ترازوسین ==== فشارخون
+ ترامادول ==== مسکن
+ ترانزامیک اسید ==== ضدانعقاد
+ تری فلوپرازین ==== اعصاب
+ تریامیسنولون ==== ضدالتهاب
+ تریپل سولفا ==== آنتی بیوتیک
+ تری هگزیفنیدیل ==== اعصاب
+ تریامترن اچ ==== فشارخون
+ تستوسترون ==== هورمونی
+ توپیرامات ==== اعصاب
+ توسیان ==== ضدسرفه
+ تولمتین ==== مسکن
+ تیمولول ==== بتابلاکر
+ تیکلوپیدین ==== پلاکت

.

• اسامی داروها با ج و کاربرد داروها

+ جم فیبروزیل ==== چربی خون
+ جنتامایسن ==== آنتی بیوتیک
+ جینسینگ ==== تقویتی

.

• اسامی داروها با د و کاربرد داروها

+ داکسی سایکلین ==== آنتی بیوتیک
+ دانازول ==== هورمونی
+ دایجستیو ==== معده
+ دایمتیکون ==== معده
+ دکسپانتونول ==== آنالوگ ویتامین ب
+ دکسترومتروفان ==== ضد سرفه
+ دگزامتازون ==== ضدالتهاب
+ دورزولامید ==== کاهش فشار داخل چشم
+ دوکسپین ==== اعصاب
+ دونپزیل ==== آلزایمر
+ دی پیریدامول ==== فشارخون
+ دی سیکلومین ==== ‌ضداسپاسم
+ دیازپام ==== اعصاب
+ دیفن هیدرامین ==== انتی هیستامین
+ دیفنوکسیلات ==== ضداسهال
+ دیلتیازیم ==== فشارخون
+ دیکلوفناک ==== مسکن
+ دیمن هیدرینات ==== آنتی هیستامین

.

• اسامی داروها با ر و کاربرد داروها

+ رالوکسیفن ==== هورمونی
+ رانیتیدین ==== معده
+ ریتالین ==== بیش فعالی
+ ریسپریدون ==== اعصاب
+ زینک اکسید ==== سوختگی

.

• اسامی داروها با س و کاربرد داروها

+ سالبوتامول ==== ریه
+ سایمتیدین ==== معده
+ سیتریزین ==== آلرژی
+ سرترالین ==== اعصاب
+ نسفالکسین »آنتی بیوتیک
+ سفازولین »آنتی بیوتیک
+ سفتریاکسون » آنتی بیوتیک
+ سفکسیم » آنتی بیوتیک
+ سلکوکسیب »مسکن
+ سنکل » کلیه
+ سولفاسالازین »ضدالتهاب گوارشی
+ سوماتریپتان »میگرن
+ سولفاستامید » انتی بیوتیک
+ سیپروفلوکساسین » آنتی بیوتیک
+ سیپروهپتادین » آلرژی -اشتها آور
+ سیتالوپرام » اعصاب
+ سیمواستاتین» چربی خون
+ سیناریزین » سرگیجه

.

• اسامی داروها با ف و کاربرد داروها

+ فاموتیدین »معده
+ فروس سولفات » قرص آهن
+ فرفولیک » آهن +فولیک اسید
+ فلوسینولون » ضدالتهاب
+ فلوتیکازون»آسم
+ فلورازپام »اعصاب
+ فلوکستین »اعصاب
+ فلووکسامین »اعصاب
+ فنازوپریدین »ضددرد مجاری ادرار
+ فنوباربیتال »اعصاب
+ فورزماید »فشارخون
+ فنی تویین »اعصاب
+ فنیل افرین »ضد احتقان بینی
+ فیناستراید »پروستات -ریزش مو

.

• اسامی داروها با ک و کاربرد داروها

+ کاپتوپریل » فشار
+ کاربامازپین»اعصاب
+ کارمینت»نفخ
+ کارودیول»فشار
+ کالامین دی »ضدخارش و التهاب
+ کالاندولا»ضدالتهاب و ترمیم کننده پوست
+ کتوتیفن»آنتی هیستامین
+ کتوکونازول»ضدقارچ
+ کروتامیتون» گال و خارش
+ کلاریترومایسین» آنتی بیوتیک
+ کلرامفنیکل» آنتی بیوتیک
+ کلرفنیرامین » انتی هیستامین
+ پکلردیازپوکساید »اعصاب
+ کلسیم د » ویتامین
+ کلشی سین » نقرس
+ کلماستین »آنتی هیستامین
+ کلوگزاسیلین » آنتی بل
+ کلونازپام »اعصاب
+ کلومیفن »هورمونی
+ کلیدینیوم سی »معده
+ کلیندامایسین » آنتی بیوتیک
+ کوتریموکسازول » آنتی بیوتیک
+ کوآموکسی کلاو» آنتی بیوتیک

.

• اسامی داروها با گ و کاربرد داروها

+ گاباپنتین» مسکن دردهای عصبی
+ گایافنزین »خلط آور
+ گلی بن کلامید »قند خون
+ گلیکلازید»قند خون

.

• اسامی داروها با ل و کاربرد داروها

+ لاکتولوز»ملین
+ پلوراتادین »آنتی هیستامین
+ لورازپام »اعصاب
+ لوزارتان »فشار
+ لووتیروکسین » کم کاری تیرویید
+ لوودوپا »اعصاب
+ لیتیوم کربنات »اعصاب

.

• اسامی داروها با م و کاربرد داروها

+ ماپروتیلین »اعصاب
+ مبندازول » ضدانگل
+ مترونیدازول » آنتی بیوتیک

امیدواریم از اطلاعاتی که در این قسمت درباره نام داروها و کاربرد داروها تقدیمتان کردیم بهره مند شده باشید.

.

منابع:
.https://asanteb.com

error: Alert: Content is protected !!