توصیه های تغذیه برای ورزشکاران

1- غذاهای روزانه را حداقل در پنج وعده میل نمائید.

2- غذا را خیلی داغ و یا خیلی سرد میل نکنید.

3- غذا را خوب بجوید تا هضم آن را در معده آسان شود.

4- از خوردن قسمتهای سوخته غذا پرهیز نمائید.

5- از خوردن چربی ، غذاهای خیلی چرب ، پر روغن و همچنین از خوردن کره زیاد اجتناب نمائید.

6- از غذاهای سرخ شده و به طور کلی سرخ کردنی پرهیز نمائید.

7- در خوردن شیرینی جات و مواد قندی افراط ننمائید.

8- سعی کنید حداقل در سه وعده از وعده های روزانه شما مواد پروتئینی گنجانده شود.

9- دقت کنید تا کربوهیدرات ها به میزان کافی در رژیم غذایی گنجانده شود.

10- حجم موادغذایی هر وعده را کنترل نمائید .

11- بدن بطور روزانه نیاز به انواع ویتامین ها دارد و لذا باید از مواد حاوی ویتامین به میزان کافی استفاده نمود.

12- در طول روز ، هفته و ماه باید از رژیمهای متنوع و کامل در قالب غذاهایی که بیشتر باب میلتان است، استفاده کنید.

13- مواد غذایی را برای وعده های روزانه در محیط مناسب نگهداری نمائید.

14- به میزان کافی آب بنوشید .( میزان کافی آب را براساس رنگ ادرار که باید بی رنگ باشد، بسنجید)

15- باوجودیکه تغذیه در قبل و بعد از تمرین بسیار مهم است، اما باید بدانید که با فاصله کوتاه قبل و یا بلافاصله بعد از تمرین وعده های اصلی غذا را نخورید.

16- با پرخوری و افراط در استفاده از مواد مختلف غذایی خود را دچار سوء تغذیه ننمائید.

17- از مواد غذایی ومکملهای با کیفیت استفاده نمائید.

18- انجام آزمایش ،تست بدنی و همچنین چکاب کلی میتواند کمک خوبی جهت تنظیم رژیم غذایی باشد.

19- مشخص نمودن وضعیت بدن و اندازه گیری مستمر چربی شما را در برنامه ریزی غذایی کمک می کند .

20- هیچگاه برنامه غذایی مطلق و ثابتی را دنبال ننمائید ، سعی کنید رژیم غذایی را متناسب با فعالیت روزانه تنظیم کنید.

21- نوشیدن آب در طول روز به میزان کافی از نکات مهم تغذیه است .

22- رعایت فاصله زمانی قبل و بعد از تمرین ، مهمترین نکته در تغذیه است.

23- فاصله زمانی هر وعده غذا با وعده بعدی متناسب با نوع غذا تعیین می شود و بطور متوسط هر 5/2 الی یک ساعت است.

24- در رژیم غذایی بهتر است قبل از تمرین ، بیشتر از مواد کربوهیدرات استفاده نمائید.

25- غذا را با لذت وآرامش میل نمائید تا هضم آن راحت باشد.

26- با میل با پرخوری سر میز غذا مقابله نمائید.

27- تقریبا 2 هفته پس از شروع رژیم غذایی بدن شروع به سوزاندن چربیهای اضافی خواهد نمود.

28- رژیم غذایی خود را با دقت ، صبر و استقامت دنبال نمائید.

29- رعایت نکردن حتی یک وعده میتواند بسیاری از زحمات شما را تلف نمائید.

30- چنانچه میتوانید روزانه کمی گریپ فروت و گوجه فرنگی بصورت جدا استفاده نمائید.

.
منابع:
.https://www.yjc.ir

error: Alert: Content is protected !!