نکات حفظ سلامت چشم

اگر مایلید همیشه سلامت چشم خود را حفظ کنید به نکات زیر با دقت توجه فرمایید. در زیر راه های پیشگیری از بیماری های چشمی آورده شده است:

١- به هرچه که بسیار سفید یا شفاف است نگاه نکنید.

۲- به نورهای شدید مانند نور خورشید یا نور پراژکتور و لامپ های گازی و نورهای متصاعد شده از جوشکاری ها نگاه نکنید.

۳- به برف هایی که روی آن را نور آفتاب فراگرفته است نگاه نکنید.

۴- از نگاه کردن به خطوط ریز نقشه های خیلی دقیق یا خط های بسیار ریز که احتیاج به نوردهی بیشتری دارد خودداری کنید.

۵- تلویزیون را از فاصله ی خیلی کم تماشا نکنید.

۶- عینک دیگران را به چشم نزنید.

۷- با دست آلوده یا دستمال و اشیا آلوده چشم را پاک نکنید.

۸- از گرد و غبار پرهیز کنید.

۹- زیاد از حد گریه نکنید.

۱۰- مقابل آتش خیلی شدید و گرم ننشینید.

۱۱- هنگام موتور سواری یا سوار شدن بر اتومبیل های بدون سقف و غیره مواظب باشید که سوز و باد قوی، میکروب ها و گرد و غبار با چشم برخورد نکند.

۱۲- به هیچ جسمی به مدت زیاد و به طور قایم نظر نیفکنید.

۱۳- از ورود دود به چشم دوری گزینید.

۱۴- از هوای بسیار گرم یا بسیار سرد دوری کنید.

۱۵- از دیدن اشیا خیلی روشن و درخشان که به چشم آزار می رساند مانند آینه ای که مقابل آفتاب گرفته شده و نور آفتاب را به چشم منتقل می کند پرهیز کنید.

۱۶- از زیاد بر پشت خوابیدن پرهیز شود.

۱۷- مواظب باشید که از خوابیدن با شکم پر یعنی فورا پس از صرف غذا و همچنین پس از خوردن غذاهای غلیظ و دیرهضم و پس از مصرف خوراکی هایی که طبیعت آن خیلی گرم است مانند سیر و پیاز و غیره پرهیز کنید. چون موجب زیان رساندن به چشم می گردد.

۱۸- بیش از اندازه نمک یا غذاهای شور مصرف نکنید.

۱۹- از پرخوری در شب با هنگام بیدار شدن در نیمه شب پرهیز کنید.

۲۰- از بی خوابی های زیاد و بیدار ماندن بیش از حد بپرهیزید.

۲۱- اگر شکم هر روز کار نمیکند یا یبوست و خشکی مزاج دارید آن را برطرف سازید.

۲۲- به اشیایی که به سرعت می چرخند یا به سرعت از جلوی چشم عبور می کنند نگاه نکنید.

.

منابع:
.http://www.persianskin.com
.https://persianv.com

error: Alert: Content is protected !!