رفتار با همسر و زندگی زناشویی

⇠ نسبت به همسر خود دیدگاه مثبت داشته باشید و بکوشید همیشه در مرحله اول کار‌های خوب او را ببیند و مورد تحسین قرار دهید، زیرا تشویق و تحسین یک کار خوب، باعث تثبیت و تکرار آن خواهد شد.

⇠ برای شیرین شدن زندگی مشترک بایدازچه چیز‌هایی پرهیزکرد؟ نسبت به همسر خود دیدگاه مثبت داشته باشید و بکوشید همیشه در مرحله اول کارهای خوب او را ببیند و مورد تحسین قرار دهید، زیرا تشویق و تحسین یک کار خوب، باعث تثبیت و تکرار آن خواهد شد.
رعایت نکات زیر ضروری است:

.

1- از خواب صبحگاهى بپرهیزید و تلاش و کوشش خود را در جهت نظم و انضباط منزل و پوشش مرد بکار بندید تا زندگى شما شیرین تر شود.

.

2- از تلخ روئى بپرهیزید و با لبخند محبت آمیز زندگى را شروع کنید، یک لبخند و تبسم خیلى کم مایه است ولیکن سرمایه بزرگى بنام خوش خلقى شوهر و شادابى زندگى را با آن مى توانید خریدارى نمائید.

.

3- از چشم و هم چشمى و تقاضاى غیر مقدور از همسر بپرهیزید تا شوهر شما نزد شما و اهل خانه محبوب شده و خجالت زده و افسرده نگردد.

.

4- از حسادت و رشک بپرهیزید تا به زندگى خود قانع و از همسر و فرزندان خود لذت ببرید. حسود جز رنج آفرینى براى خود کارى نمى کند.

.

5- ساده زیستى و سالم زیستى را شعور و شعار واقعى خود قرار داده و از تجمل گرائى بپرهیزید تا زحمت زندگى را کمتر و زندگى را شیرین تر کرده باشید.

.

6- از بدبینى به شوهر و دیگران بپرهیزید تا شوهر نزد شما عزیزترین و محبوب ترین افراد باشد و در مقابل، او بتواند به شما اعتماد و اطمینان نماید.

.

7- از نق زدن، بهانه جوئى بپرهیزید تا تمکین، آرامش و شادابى را به زندگى زناشوئى دعوت کرده و از طرف دیگر همسر شما در وظایف خویش ‍ موفق تر بوده و در نتیجه بیشتر خود را مدیون شما ببیند.

.

8- از گفتگو پیرامون موضوعاتى که به نحوى ارزشهاى همسر را تضعیف یا نادیده مى گیرد پرهیز نمائید تا محیط گفتگو و همنشینى شما آرام و بدون جدل باشد.
.
منابع:
.https://www.hidoctor.ir

- مطالب مرتبط -

«دوران بعد از ازدواج»

error: Alert: Content is protected !!