اجرای نمایش در عروسی

⇠ می توانید از مراکز خدمات مجالس برای پیدا کردن یک شومن حرفه ای کمک بگیرید.

⇠ وظیفه شومن این است که میهمانان را با تعریف لطیفه ها و یا تقلید صدای خوانندگان معروف و … مشغول کند .

⇠ شومن ها گاها برای مهیج تر شدن مراسم به شعبده بازی نیز می پردازند .

⇠ اجرای برنامه تقلید صدا ، استندآپ کمدی ، شعبده بازی از جمله کارهایی است که یک شومن ماهر بر آن ها تسلط کافی دارد .
.
منابع:
.http://www.talarkadeh.com
.https://www.shadito.com

error: Alert: Content is protected !!