سرو شام عروسی

⇠ دیس پرس یا سلف سرویس دو حالت سرو غذا می باشند. در مرحله ی نخست به میزان بودجه شما وابسته است.

⇠ تنوع غذا و پیش غذا در سلف سرویس زیاد بوده و اغلب فراتر از ظرفیت مهمانان تدارک دیده می شود. ضمن اینکه از هزینه بالاتری هم برخوردار است. دلیل آن نیز به تدارک چند نوع غذا باز می گردد. در حالی که در دیس پرس فقط یک نوع غذا و یک نوع پیش غذا در نظر گرفته می شود.

⇠ در سلف سرویس غذا به مقدار زیادی هدر می رود و مهمانان به علت تنوع بالای غذاها فرصت نمی کنند که از همه شان استقبال نمایند. با توجه به فرهنگ دینی و ایرانی ما باید راهکاری برای جلوگیری از اسراف غذا در نظر گرفته شود.

⇠ چرا که اکثر رستوران ها غذاهای دست نخورده را دور می ریزند. انجمن های خیریه پیشنهاد کرده اند که می توانید غذاهای دست نخورده و بهداشتی را در ظروف بسته بندی نموده و به دست نیازمندان برسانید.

⇠ این گونه از اسراف هم جلوگیری می شود. باقالا پلو و کباب با ذائقه ی بیشتر مهمانان هماهنگی دارد. مهمانان بیشتر این غذاها را می پسندند.
.
منابع:
. .https://www.beytoote.com
.https://www.shadito.com
.https://www.kavyab.com
.https://bazmineh.com

error: Alert: Content is protected !!