تاتوی موقت

عکس برگردان

مانند برچسب زدن روی پوست است که نمایی دقیقا شبیه به تاتوی واقعی دارد و ماند‌گاری آن می‌تواند یک روز تا یک هفته باشد. مواد بکار رفته در عکس برگردان‌ها ممکن است در پوست حساسیت و، سوزش و تحریک ایجاد کنند.
.

عکس برگردان متالیک (جواهرات)

کاملا مانند عکس برگردان معمولی است، ولی‌به جای استفاده از جوهر از ورقه‌های نازک فویل‌مانند که نمایی متالیک و جواهر گونه دارد، استفاده شده است.
.

اسپری خالکوبی موقت تاتو موقت و راهکاری برای پاک کردن تاتو

از بقیه روش‌های تاتوی موقت طرفدار بیشتری دارد با استفاده از اسپری رنگ و جوهر تاتو و شابلون‌هایی با اندازه های مختلف و طرح‌های مختلف روی پوست تاتو ایجاد می‌کند.
.

نقش حنا

استفاده از انواع حنا سفید، سبز، قرمز و مشکی برای ایجاد طرح روی پوست و با استفاده از یک قیف سوزنی کوچک که بدون هیچ گونه عوارض است و مدتی است که استفاده از آن طرفدار فراوانی پیدا کرده است..
.
منابع:
.https://virgool.io

error: Alert: Content is protected !!