نکات پاک کردن تاتو

مرحله اول پاک کردن تاتو

⇠  ابتدا محل مورد نظر را با الکل کاملا تمیز میکنم
⇠ روی موضع مورد نظر کرم بی حسی زده میشود و برای بی حس شدن پوست باید 30 دقیقه صبر کرد.
⇠ سپس با سوزن سه سر پاور به صورت ضربه ای روی پوست زده میشود تا پوست مقداری خونریزی کند.
⇠ وقتی پوست شروع به خونریزی کرد با میکرو براش مقداری از محلول را برداشته و روی محل مورد نظر میگذاریم.
⇠ 5 دقیقه مکث میکنیم.

.

مرحله دوم پاک کردن تاتو

⇠ ابتدا ریموور را از موضع مورد نظر پاک میکنیم و حل را تمیز میکنیم.
⇠ سپس مقداری از مواد را روی پوست قرار داده و با عمق سوزن نیم و با حرکات چرخشی اقدام به پاک کردن تاتو میکنیم.
⇠ در آخر باز هم مقداری از مواد را روی پوست قرار میدهیم و 5 دقیقه مکث میکنیم.
.

مرحله سوم پاک کردن تاتو

⇠ در مرحله سوم عمق سوزن روی یک و نیم قرار میگیرد و حرکات دست باید به صورت پرتابی باشد.
⇠ به این صورت که سوزن را به مواد آغشته میکنیم و سپس به صورت پرتابی تاتو را از روی پوست پاک میکنیم.
.

مراقبت های بعد از پاک کردن تاتو

⇠ تا 4 روز بعد از ریموو تاتو نباید به موضع آب زده شود یا استحمام صورت بگیرد.
⇠ تا 4 روز اول روی موضع باید از پماد ویتامین A چشمی استفاده شود.
⇠ بعد از 4 روز که فرد استحمام کرد باید حتما پس از استحمام از پماد های ترمیم کننده پوست استفاده کند.
⇠ دقت کنید که بعد از 4 روز نباید از پماد ویتامین A   چشمی استفاده شود باید پماد یا کرم ترمیم کننده پوست جایگزین آن شود.
⇠ روزی سه مرتبه یک لایه ضخیم پماد ترمیم کننده را روی موضع قرار دهید.
.

نکات مهم در مورد پاک کردن تاتو

⇠ نکته مهم این است که از ریموور برای نقاط حساس مانند پلک و پوست داخل لب استفاده نمیشود.
⇠ توجه کنید که بعد از دو الی سه ماه میتوانید مجدد این مراحل را انجام داده و تاتو را به صورت کامل پاک کنید.
.
منابع:
.https://rojelab.com

error: Alert: Content is protected !!